top of page

"Det eksisterende system er hjælpeløst over for den økologiske katastrofe"

Dette slogan understreger, at de nuværende systemer, der er på plads til at beskytte miljøet, er utilstrækkelige til at imødegå omfanget og det haster med den økologiske krise. Det kræver en transformation af vores samfundsstrukturer for at prioritere miljøbeskyttelse og genopretning.

 "Menneskelige handlinger er den største fare for biosfæren"

 Dette slogan fremhæver det faktum, at menneskelige aktiviteter, såsom skovrydning, overfiskning og afbrænding af fossile brændstoffer, er de primære drivkræfter bag miljøødelæggelse og arters udryddelse. Det understreger behovet for individuelt og kollektivt ansvar for at reducere vores indvirkning på den naturlige verden.

"Biosfærebeskyttelse skal tages til et nyt niveau"

Dette slogan understreger det presserende behov for at øge indsatsen for at beskytte den naturlige verden, ud over hvad der er blevet gjort tidligere. Det indebærer, at eksisterende bevarings- og bæredygtighedsforanstaltninger ikke er tilstrækkelige, og at vi skal handle hurtigt for at beskytte flyett.

"Vi er nødt til at etablere en forfatning for Jorden, der er hierarkisk over mennesker"

Dette slogan foreslår en radikal løsning på den økologiske krise ved at opfordre til etablering af en global forfatning, der prioriterer beskyttelse og genopretning af biosfæren frem for alt andet. Det indebærer, at de nuværende styringssystemer prioriterer menneskelige interesser frem for den naturlige verden, og at vi har brug for et nyt system, der sætter miljøet først.

Det er tid til at lave en forandring og beskytte vores planet! 

Den 5. februar 2023 fandt en historisk begivenhed sted i Basel, Schweiz. Over 150 deltagere fra hele verden var samlet for at underskrive grundloven af Jordens forfatning, der sætter en global ramme for at beskytte vores biosfære. Dette er en væsentlig milepæl i udviklingen af et globalt samfund baseret på respekt for miljøet og individets rettigheder. Dette dokument er vores chance for at gøre en reel forskel. At skabe en bedre verden for os selv og fremtidige generationer. At opbygge et system med global regeringsførelse, der er baseret på fredeligt samarbejde. Vi inviterer alle unge til at slutte sig til os i denne ædle bestræbelse. At være den første til at skrive under og vise verden, at vi holder af. At vi er forpligtet til at beskytte planeten og dens indbyggere. At vi er klar til at lave en reel, varig forandring. At underskrive Jordens forfatning er en chance for at vise, at vi mener det seriøst med at beskytte vores planet. At gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne. At skabe en bedre verden for alle. Lad os tage stilling og underskrive Jordens forfatning. Lad os vise, at vi er fast besluttet på at lave en positiv forandring. Lad os lave historie sammen. #EarthConstitution #ClimateCrisis #GlobalClimateAction #MakeChange

simpelgraficposterclimatechange3.png

det er gratis og vil altid være det

vi bruger automatisk oversættelse

vores undskyldning for eventuelle fejl

hjælp til modersmål, er velkommen

Start: Willkommen
Start: Text
Start: Get Involved

Vi har brug for økonomisk støtte til kampagnen for Jordens forfatning for effektivt at sprede bevidsthed og mobilisere enkeltpersoner og organisationer rundt om i verden. Dette inkluderer omkostninger til annoncering, outreach, arrangementer og udvikling af undervisningsmateriale. Med din støtte kan vi gøre en reel forskel i at fremme bæredygtig udvikling, beskytte menneskerettighederne og beskytte miljøet for nuværende og fremtidige generationer.

eller direkte

NGO konto: Partei der Erde

IBAN           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   CH87 8080 8005 4512 2810 9

Raiffeisenbank, Basel, Schweiz

Ingen indlæg er offentliggjort på dette sprog endnu
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.

Impressum

Jordens forfatning

(tidligere: Partei der erde)

Non-profit organisation

PO Box 650, 4001 Basel,  Schweiz

Klubkonto: Jordens parti

IBAN         CH87 8080 8005 4512 2810 9

Raiffeisenbank, Basel

© 2018-2023  constitution of earth

  • Instagram
  • Facebook
Start: Wer wir sind
Start: Services
Start: Kontakt
bottom of page